Vi som gillar invandrare - Maria Jonsson Escobar


Så tycker Maria Jonsson Escobar om invandrare, integration och om att vara svensk.

Namn: Maria Jonsson Escobar
Sysselsättning: HR-partner på Primärvården Skåne
Ursprung: Sverige


Om att känna en invandrare: Det kan låta märkligt, men min riktiga kontakt med invandrare inleddes faktiskt när jag träffade min chilenska fru vid 28 års ålder. Som etnisk svensk född på 70-talet och uppvuxen i en medelklassmiljö var kontakten med invandrare tämligen minimal. Det var nog först då jag på riktigt började reflektera över människors etnicitet eftersom jag inte direkt tänker på människor ur den aspekten utan snarare uppfattar alla som olika individer. Kontakten med invandrare har dock berikat mitt liv oerhört och utmanat mig mycket i mina tankar kring Sverige och svenskhet.
Om fördomar: Mina negativa fördomar kring invandrare generellt kan röra sig om att jag ofta utgår ifrån att invandrare är mer traditionella och konservativa när det gäller könsroller och sexualitet. Mina positiva fördomar är att de är sociala, varma, hjälpsamma och bryr sig mycket om sina familjer. Jag tror tyvärr att många invandrare uppfattar svenskar som stela, kalla, individualistiska och fega. Kan till viss del förstå varför, men tycker samtidigt att det är tråkigt.
Om integration: Integration handlar för mig om ömsesidig respekt, men också en kombination av tydlighet och flexibilitet. Jag kan jämföra det med när man kommer ny till ett arbete eller flyttar in i en ny bostad. Jag får fortfarande vara jag, men får samtidigt anpassa mig på ett positivt sätt efter rådande kultur och regler. Inte minst för min egen trygghet och eget välbefinnande.
Om att vara svensk: Jag är mycket stolt och glad över att vara svensk. Det finns mycket som vi svenskar och Sverige som land gör bra. För mig är det dock viktigast att jag är en unik individ. Visst är jag formad av att vara född och uppvuxen här. Jag känner dock inte igen mig i beskrivningar av att svenskar är kalla och jag har aldrig trivts med ordet "lagom". För övrigt gillar jag inte mjölk, inte ens om det är "mellanmjölk"...
Om traditioner: Jag älskar traditioner och de har blivit ännu viktigare i mitt liv med min chilenska fru. Vi har både svenska och chilenska traditioner i vår familj.
Om råd för att trivas: Lär dig språket, var stolt över vem du är, dela med dig av dina erfarenheter och var öppen inför allt som det nya landet har att erbjuda!