Mozhgan Jalali


Foto: Michael Nimstad
Namn: Mozhgan Jalali
Ursprung: Iran
Kom till Sverige: 1994

Sysselsättning/Yrke: Legitimerad barnmorska. Jobbar som barnmorska. Pågående master utbildning på Göteborgs universitet. Är även moderat samhällsdebattör.

Om min resa hit: Det var för kärlekens skull jag flyttade till Sverige. När jag kom till Sverige vintern 1994 var det ett extremt snöoväder i Sverige och jag tänkte då hur jag skulle klara av det kalla klimatet här i Sverige. Sen dess har jag upplevt fantaktiskt fina somrar och skulle idag påstå att inget slår den svenska sommaren när den är som bäst. 

Att lämna mitt land, mina föräldrar och syskon var ganska jobbigt trots att jag kunde resa tillbaka till Iran. Nyfikenhet och stor vilja att lyckas övervann dock alla svårigheter.

Om att vara invandrare: Egentligen har jag aldrig gillat begreppet "invandrare". Det talar om en process som aldrig tar slut; nämligen att vandra in i ett nytt land. Jag gillar bättre begreppet "icke etniskt svensk" eller "utlandsfödd".

Att vara utlandsfödd i Sverige innebär att man måste kämpa hårdare för att lyckats. Du måste vara flera gånger duktigare än dina svenska kollegor för att uppnå samma resultat.

Jag jobbar inom vården och vården präglas även av en viss kultur där man inte får sticka ut och ska vara som alla andra. 

Det finns normer och massor med koder i det svenska samhället som du som är född och uppvuxen i ett annat land har svårt att lära dig; dessa oskrivna regler som är ständigt närvarande. Jag har lärt mig att inte bry mig om dessa koder längre och börjat inse vilka möjligheter kan öppna sig genom ett lyckligt ovetande om dessa koder som egentligen begränsar en. Jag vågar tänka nytt och tänka annorlunda. Att kunna tänka utanför ramarna kan bli framgångsfakta.

Steve Jobbs, Apples medgrundare beskriver att han hade svårt med koder och detta blev hans framgångsrecept när han producerade en telefon utan några knappar.

Om fördomar: Jag har många fördomar om vården där jag är mest engagerad i. Kvinnor får sympati och blir lättare accepterad av kvinnor genom att visa svaghet och prata öppet om sina problem. Alla känslor har inte samma värde. Att gråta är mer accepterad än att bli arg. Många vågar inte visa att de tänker annorlunda för rädslan att lämnas utanför. Att känna gemenskap är ibland viktigare än sakfrågan.  

Andras fördomar: invandrare har svårt att anpassa sig. Många invandrare vill inte integreras med svenska samhället. Religion och speciellt Islam är farlig och att bära slöja är ett tecken på att kvinnan är förtryckt. Flyktingar kommer till Sverige för att de kan få bidrag att leva på.  

Om svenska språket: Att välja bo i ett nytt land som vuxen då man inte kan behärska språket är som att börja sitt liv från början. Man gjorde bort sig många gånger och inte vågade säga något till slut. Men jag bestämde mig ganska tidigt att jag skulle försätta våga prata även om jag inte kunde språket väldigt väl. Att övning skulle ge färdighet förstod jag ganska tidigt. Språket är ett viktigt instrument för att kunna bo och etablera sig i ett nytt land.  

Om integration: Integration för alla människor handlar mest om att ha ett arbete. Sverige bör snacka mindre om integrationspolitik och mer om jobbpolitik. Vill svenska samhället att utlandsfödda ska integrera sig i Sverige, är det viktigt att ha en arbetsmarknadspolitik som hjälper människor som har svårare att få jobb till arbete. 

Varje svensk tillägnar mycket av sin tid till jobbet. Sen vad man vill göra på fritiden och vilka man vill umgås med är upp till varje individ. Integration och utanförskap har direkt samband med varandra. Om utlandsfödda ska få möjlighet att integrera sig i svenska samhället så är det viktigt att svenskar är öppna för människor från andra länder och kulturer.

Det är beklagligt att många utlandsfödda diskrimineras på svenska arbetsmarknaden. Många utlandsfödda får inte det jobb de är utbildade till och blir tvungna att jobba med något annat.

Om att känna sig svensk: Jag känner mig varken iranier eller svensk. Gränser mellan länder i Europa och världen över har minskat. Jag har syskon, släktingar och nära vänner över hela världen, vilket gör att jag känner mig mest som en världsmedborgare.

En nära vän till mig som är etniskt svensk brukar säga att jag är mer ”svensk” än vad hon är. Mina värdegrunder om demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, människors lika värde stämmer bra med svenska värderingar.

Om traditioner: Jag firar iranska högtider och lika mycket det svenska traditioner. Nya traditioner är berikande och källa till glädje i vårt liv. Traditioner skapar gemenskap som förenar människor. Det finns alltid en fin historia kring traditioner som fascinerar mig väldigt mycket. Människor långt tillbaka i tiden har varit så pass kloka som har kommit fram till dessa traditioner och det är vår plikt att värdesätta dessa och föra vidare till nästa generation. De flesta traditioner passar det moderna samhället vi lever i idag men det finns även dåliga traditioner som har funnits för att begränsa eller förtrycka vissa grupper. Ett exempel på detta är kvinnlig könsstympning som måste bekämpas.

Nyckel för att trivas i det nya landet: Öppenheten och nyfikenheten är nog nyckeln för att trivas. Språket är också mycket viktigt för att kunna få kontakt med människor i djupare plan. Att vara nyfiken för olika kulturer och vilja lära sig nytt och utvecklas borde ligga i varje individs intresse som resulterar även till mer trivsel.
relaterade artiklar om invandrare här , här, här