Fahd LuyombyaNamn: Fahd Luyombya
Ursprung: Föddes i Kampala Uganda.
Kom till Sverige: Kom till Sverige 1990 med mamma och syskon. Pappa flyttade hit 3 år tidigare för att kunna säkra att vi kom till Sverige säkert.

Sysselsättning/Yrke: Delägare i Stödtorget som är ett företag där vi jobbar med kvalificerat kontaktmanaskap och jobbcoacher. Vi vill kunna ge behandling på hemmaplan och målet är att få de att fungera socialt men även att komma in i samhället samt att få en sysselsättning. Målgruppen är ungdomar mellan 13-20.
Jobbar även som behandlingsassistent på ett HVB hemmet Granby Storgård för unga med problem som kriminalitet och missbruk. Målet är att ge dem verktyg att leva ett liv utan kriminalitet och missbruk. Målgruppen är unga vuxna mellan 18-25 år.


Jag är utbildad Socialpedagog/behandlingspedagog för ungdomar och är även involverad i projekt och evenemang kring ungdomar i området jag är uppväxt i.

Om min resa hit: Min resa hit minns jag inte så mycket. Det var en enkel resa eftersom pappa redan flyttat hit underlättade det för oss andra att åka till Sverige.

Om att vara invandrare: Det har satt sin prägel på mig under hela uppväxten. Både positivt och negativt. Negativt har varit att jag alltid känt mig annorlunda och känt pressen att prestera extra mycket för att passa in. Känslan att bli dömd utan att ens gett ett intryck finns kvar i bakhuvudet.

Positivt har varit för den fördelen att ha flera kulturer vilket även har gjort att jag lärt mig öppenhet och förståelse för andra invandrare, och viljan att integrera sig med alla och kunna se människan och inte utseendet.

Om fördomar: Mina fördomar har varit att jag måste prestera dubbelt för att passa in bland svenskar. Men det har inte alltid behövts.

Om svenska språket: För mig är språk ett viktigt verktyg i samhället. Att kunna kommunicera med andra är vad som hjälpt mig framåt i livet. Det svenska språket har blivit mitt modersmål som gör att jag tänker på svenska, pratar helst svenska.
Mina andra hemspråk är mitt inhemska från Uganda som jag fick med mig hemifrån men även engelska har varit ett stort verktyg för mig genom åren. För mig är det svenska språket nyckeln till att jag kommit långt i livet.

Om integration: Integration för mig är när man lär sig acceptera allas olikheter, ökar förståelsen för det främmande men även följer samhällets lagar och normer. Integration för mig är att man ser människan först. Att känna ett ”VI” och en gemenskap i samhället istället för ”VI” mot ”DOM”.

Om att känna sig svensk: Det är att jag stolt kan vara en del av samhället och kunna påverka samhället. Att respektera de lagar och normer som finns i samhället men även att kunna se alla människors värde.

Om traditioner: För mig är traditioner viktigt för att förstå historian bakom och varför man har traditioner. Men det är även viktigt att kunna lära sig av traditionerna och vara öppen för att göra om eller skapa nya traditioner.

Nyckel för att trivas det nya landet: Att våga ta för sig. Att inte vara rädd för att misslyckas och våga vara dig själv.

Brandon Sekitto


Namn: Brandon Sekitto                  
Ursprung: Uganda

Kom till Sverige: 1987

Sysselsättning/Yrke: Jobbar idag med mitt egna företag där vi erbjuder kvalificerade kontaktpersoner, jobbcoacher åt unga/vuxna. Vårt mål är bland annat att erbjuda vård på hemmaplan till personer som är i behov av stöd i det vardagliga livet. Det kan vara så som att ha en fungerande skolgång, söka jobba och behandling kring aktuell problematik. Jag är utbildad behandlare och läser just nu till familjeterapeut och är klar november 2013. Jag håller även på att starta ett projekt som ska motverka arbetslöshet bland våra ungdomar och även arbetslösa rent allmänt.
Om min resa hit: Jag måste säga att den var bra, och spännande. Jag fick åka själv hit då min mamma redan hade flyttat till Sverige. En av mina lyckligaste resor.
Om att vara invandrare: Det har inte varit lätt alla gånger. Som barn lägger man kanske inte så stor vikt av att man är i ett annat land, men ju äldre jag blivit så har det påverkat mig. Jag upplever att jag fått kämpa mer i olika situationer allt från att försöka att inte bryta på det svenska språket till att vara mer trevlig än nödvändigt. Detta på grund av rädslan för att bli dömd utifrån min hudfärg eller ursprung. Men det har tagit mig dit jag är idag, jag har vänt och tagit det till min fördel att vara annorlunda.
Om fördomar: Mina fördomar är att i Sverige är man så stel och ska vara så korrekt hela tiden. Men så är inte fallet.
Om svenska språket: Svenska är idag mitt modersmål, jag tänker på svenska, pratar med min fru och barnen på svenska, dock har jag kvar två stamspråk som jag kan göra mig förstådd och kommunicera med när vi åker till mitt hemland.  Det är jätteviktigt att förstå och att bli förstådd.
Om integration: Den dagen då alla inser att det inte handlar om mitt, deras, vårt land och istället tänka att det är allas planet och acceptera olikheter, då har vi lyckats med integrationen
Om att känna sig svensk: Det är att ha respekt för allas lika värde och värna om demokratin
Om traditioner: Jag förespråkar att alla ska hitta sina egna traditioner och inte bara följa traditioner för att det alltid varit så. Är man från olika kulturer så mixa dem och ha kul. Hitta balans om vad som var då och vad som är nu.
Nyckel för att trivas i det nya landet: Våga vara dig själv. Ta hjälp på din nya väg i det nya landet. Tänk att du inte är ensam.

Kryddor från Rosengård

Fotograf:Jens Nordström


 
Kryddor från Rosengård
2010 startade TV4 serien Kryddor från Rosengård där svenska folket fick genom programmet komma hem till boendes kök i Rosengård.

Programledaren Sadoo Iskandarani visade för oss hela världens mattraditioner. TV-serien blev sedan en bok som hittills sålt över 7000 exemplar.

Medverkande i serien har blivit bjudna att hålla matlagningskurser, berätta om kryddor och om Rosengård. Nedan går att läsa om matanbassadörerna från Rosengård.

Kryddor från Rosengård


En global ekonomi med globala människor

 

Det finns många bra idéer och förslag om hur vi hade kunnat hjälpa till för en bättre integration. Här skriver Christina Löwenström om hur viktigt det är att fråga människor vad de behöver för hjälp, men också viktig att vi frågar våra nya svenskar vad de kan göra för Sverige.

 


EN GLOBAL EKONOMI MED GLOBALA MÄNNISKOR
Nu när vi är inne i en global ekonomi med globala människor behöver vi i Sverige se människor från andra länder som en tillgång och inte som bara integrationsproblem. Vi ser alla nätverk som viktiga eller avgörande när det kommer till att söka jobb. Nätverk är lika viktiga när företag ska hitta nya marknader.
I Sverige finns ett outnyttjat nätverk bland utrikes födda. De har familjer och vänner som äger företag, verksamma inom statliga verksamheter i sina hemländer. De kan många gånger språk som vi inte ens kan läsa på högskolor i Sverige. Detta måste vi ta till vara på!
Med den höga arbetslösheten bland utrikes- och svenskfödda svenskar behövs alla verktyg för att skaffa fler arbetstillfällen.

Regeringen har därför startat projektet ”Kosmopolit” initierat av handels minister Eva Björling. Kosmopolit är ett nätverk som idag finns i 5 regioner i Sverige. Projektet går ut på att registrera och uppmuntra nätverks byggande mellan svenska företag och människor med rötter i andra länder och deras nätverk.
Det är viktigt att fråga människor vad de behöver för hjälp, men också viktig att vi frågar våra nya svenskar vad de kan göra för Sverige.

Detta är ett verktyg som arbetsförmedlingen skulle kunna använda sig mer av. De skulle kunna matcha företag och individer eller hjälpa företag som vill skapa nätverk i utvecklingsekonomier.
Invandring till vårt land har visat sig öka svensk export enligt en studie som publicerades i tidskriften Ekonomisk debatt (nr 7, november 2009). Studien visar till exempel att en ökning med antalet utlandsfödda med 12 000 människor ökade exporten med 7 miljarder kronor.

För att det här ska fungera bör t.ex. våra banker arbeta mer aktivt med att vara partners med dessa småföretag och ta fram fler produkter än bolån. Riskkapital, sätt att transportera pengar och betalningssätt i okonventionella marknader är många gånger svårt att hitta för dessa företag.
Den globala finankrisen som skördat många arbetstillfällen kan bara motverkas av att det skapas fler småföretag eller att man hjälper små och medelstora företag att hitta nya marknader. Alla behövs, och ser vi varandra som tillgångar kommer vi att lösa många problem som integration och arbetslöshet. Göteborg har en lång historia av handel med andra länder och har byggts upp inte bara av infödda svenskar utan av många andra. Låt oss fortsätta och uppmuntra denna tradition när Göteborg och Sverige ska byggas för framtiden.

Christina Löwenström
Moderat politiker och samhälls debattör


Mustafa Mohamed


 
Namn: Mustafa Mohamed
Ursprung: Mogadishu, Somalia
Kom till Sverige: 1990
Sysselsättning/Yrke: Elitidrottare

Mustafa Mohamed är känd av de flesta. En av de främsta elitidrottare genom tiderna. Så berättar han på sin egen hemsida:
” Jag är född den 1:a mars 1979 i Somalias huvudstad Mogadishu. Jag kom till Sverige och Lysekil i december 1990, som 11-åring. Det var en stor omställning för mig, inte minst med kylan och språket. Det gick snabbt att anpassa sig och snart kunde jag leka i snön och prata svenska flytande.
Innan jag började med löpning spelade jag fotboll i Slättens IK. Jag hade inte den rätta kroppen eftersom jag var liten och klen, men det var otroligt kul! Efter några år slutade vår tränare. Jag tyckte att han var väldigt duktig och kul att ha och göra med. Det blev inte lika roligt efter honom.
I samma veva hade jag kommit i kontakt med friidrotten genom min storebror som var aktiv. Jag hade även deltagit i skolans friidrottstävlingar och ett och annat gatulopp. Jag började sakta få upp intresset för löpning. 1995 gick jag med i friidrottsklubben Hälle IF från Ljungskile, där min storebror redan var medlem.
Att det blev just långdistans kändes naturligt eftersom jag kände mig långsam men uthållig.”
Mustafa Mohamed är en av de bästa exempel på svenskar med invandrarbackgrund en sann ambassadör för personer med utländsk backgrund, en förebild för oss alla!
Mer om honom går att läsa här http://www.mustafamohamed.se/main.html

Ashkan Pouya

Foto: Martin Adolfsson


Namn: Ashkan Pouya

Ursprung: Iran

Sysselsättning: Ashkan Pouya är entreprenör och har varit innovationsdirektör på Lunds universitet. Han har en civilekonomexamen från Uppsala universitet och har även studerat vid Queens University and WHU - Otto Besheim School of Management i Tyskland. Han har varit med och startat upp ett antal högteknologiska företag. Han har även 50 guldmedaljer i olika mästerskap i jujutsu, bland annat en VM-titel.

Om hans resa hit: Han kom till Sverige med sina föräldrar från Teheran och han har inte varit i Iran sedan han kom till Sverige som tioåring.


2010 Blev han utsedd till Årets Nybyggarpionjär i Sverige av Årets Nybyggare

Läs mer om hans första företag här http://www.ifs.a.se/en/Manadskronikor/dia/