Brandon Sekitto


Namn: Brandon Sekitto                  
Ursprung: Uganda

Kom till Sverige: 1987

Sysselsättning/Yrke: Jobbar idag med mitt egna företag där vi erbjuder kvalificerade kontaktpersoner, jobbcoacher åt unga/vuxna. Vårt mål är bland annat att erbjuda vård på hemmaplan till personer som är i behov av stöd i det vardagliga livet. Det kan vara så som att ha en fungerande skolgång, söka jobba och behandling kring aktuell problematik. Jag är utbildad behandlare och läser just nu till familjeterapeut och är klar november 2013. Jag håller även på att starta ett projekt som ska motverka arbetslöshet bland våra ungdomar och även arbetslösa rent allmänt.
Om min resa hit: Jag måste säga att den var bra, och spännande. Jag fick åka själv hit då min mamma redan hade flyttat till Sverige. En av mina lyckligaste resor.
Om att vara invandrare: Det har inte varit lätt alla gånger. Som barn lägger man kanske inte så stor vikt av att man är i ett annat land, men ju äldre jag blivit så har det påverkat mig. Jag upplever att jag fått kämpa mer i olika situationer allt från att försöka att inte bryta på det svenska språket till att vara mer trevlig än nödvändigt. Detta på grund av rädslan för att bli dömd utifrån min hudfärg eller ursprung. Men det har tagit mig dit jag är idag, jag har vänt och tagit det till min fördel att vara annorlunda.
Om fördomar: Mina fördomar är att i Sverige är man så stel och ska vara så korrekt hela tiden. Men så är inte fallet.
Om svenska språket: Svenska är idag mitt modersmål, jag tänker på svenska, pratar med min fru och barnen på svenska, dock har jag kvar två stamspråk som jag kan göra mig förstådd och kommunicera med när vi åker till mitt hemland.  Det är jätteviktigt att förstå och att bli förstådd.
Om integration: Den dagen då alla inser att det inte handlar om mitt, deras, vårt land och istället tänka att det är allas planet och acceptera olikheter, då har vi lyckats med integrationen
Om att känna sig svensk: Det är att ha respekt för allas lika värde och värna om demokratin
Om traditioner: Jag förespråkar att alla ska hitta sina egna traditioner och inte bara följa traditioner för att det alltid varit så. Är man från olika kulturer så mixa dem och ha kul. Hitta balans om vad som var då och vad som är nu.
Nyckel för att trivas i det nya landet: Våga vara dig själv. Ta hjälp på din nya väg i det nya landet. Tänk att du inte är ensam.