Ahmed Suleiman

Foto:Embrace
Namn: Ahmed Suleiman
Ursprung: Irak
Kom till Sverige: juli 2007
Sysselsättning/Yrke: Jobbar som lärare

 
Om min resa hit: Jag flydde från mitt land när kriget trappades upp och osäkerheten var som störst efter Saddam Husseins fall. Jag kom till Sverige i juli 2007 med en lastbil. Huvudskälet till att jag flydde från Irak var att jag blev skrämd och hotat av de islamistgrupper, som attackerade alla som inte tänkte likadant som de.

Om svenska språket: jag började i Svenska för invandrare, SFI, och gick kurserna a till d. När jag klarar dessa baskurser var det lättare att förstå landet och folket. Jag har börja läsa tidningar och se på tv och det har underlättat min integration enormt.

Innan jag kom till Sverige hade jag en dröm om fred, frihet och demokrati och om en bättre framtid för mina döttrar. Vi har nu lyckan att leva i fred och se våra barn växa upp en fredlig miljö. Jag hade också en dröm om att få jobb och tjäna ihop till familjens uppehälle.

Det är min fasta övertygelse att en människa, man eller kvinna, måste arbeta och tjäna pengar och inte förvänta sig att någon annan ska försörja honom eller henne. Därför försökte jag söka jobb och fick lyckligtvis ett jobb som lärare i skolan i Braås, inte långt från Rottne där min familj och jag bor.
Läs mer om Ahmed här
Källa Embrace