Ali Sadeghian

Namn: Ali Sadeghian
Ursprung: Iran. Född i Tehran
Kom till Sverige: 1984

Sysselsättning/Yrke: Jag läste Datavetenskap och jag fick min examen 1991. Samma år började jag jobba för Stockholms kommun. Jag jobbade som bitr. IT chef. Samtidigt har jag min stora hobby som är musik och film.

Om min resa hit: Att komma till Sverige som invandrare var det en ny upplevelse. Jag hade tidigare i mina tonårsdagar varit i England och Skottland, dock under andra förutsättningar före revolutionen, när Iran som u-land låg bättre till i fråga om internationella sammanhang.
Om att vara invandrare: Som invandrare och särskild som flykting, kommer en med tomma händer till ett nytt land i hopp om att åter skapa ett liv. Som tur var fick jag göra det i Sverige.

Om fördomar: Fördomar finns hos oss alla oavsett nationalitet. Det går bl.a. att råda bot på genom allmänbildning, sociala medier - som er sida på Facebook, mindre fokus på det negativa om minoriteter i massmedierna och mer fokus på det positiva, undervisning och öppna diskussioner om landet olika minoriteter redan från mellanstadiet och säkert mkt mer som de sakkunniga bättre har grepp om.

Om svenska språket: Svenska språket är ett svårt språk. Hur man än försöker, ligger man alltid efter med att kunna någorlunda behärska det. Dock det är viktigt att inte ge upp och ta till sig så gott det går för att kunna uttrycka sig på så korrekt sätt så möjligt. Man vill få riktigt till det för att ha kunnat säga sitt.

Om integration: När det gäller integration tycker jag att vi är på bra väg framåt, tack vare globalisering, internet, sociala medier och massmedierna. Men det är långt kvar till mål.

Om att känna sig svensk: När man flyttar från sitt hemland och bosätter sig i ett annat över flera decennier, kan man inte säga att man har samma värderingar och levnadssätt som förr. Med tiden förändras ens personlighet. Med detta sagt, vill jag påstå att man känner sig som en iranier-svensk, alltså något mitt emellan, vilket är också beroende på åldern vid invandring. Ju yngre ålder, desto mer assimileras man.

Om traditioner: För en som har fått ta till sig av sin kultur, seder och bruk och traditioner, kommer denne att alltid ha något kvar av ursprunget. Men mycket av ens egna traditioner försvinner eller omformas genom en sammanblandning med de nytillkomna traditionerna. Kort sagt, man har en del kvar av de gamla och man tar en hel del in av de nya, därav görs ibland en blandning av både och.

Nyckel för att trivas det nya landet: Det allra första för att lyckas i sitt nya land, är att införskaffa sig bra kunskap i landets officiella språk, samt upplysa sig om deras kultur, historia, politik m m - med andra ord, språk och samhällskunskap är nyckeln till framgång. Sedan kan man bestämma vad man vill åstadkomma med sitt nya liv.

**************************************************************************************
Mer om Ali går att läsa här

Ali har även en egen hemsida som nås på http://www.dorefa.com  Här finns det över 600 låtar som han själv har skrivit där många av texterna är från  Akram Monfared Arya  diktsamlingen. 

"Kärlek och kaffebröd" är en film som Ali har spelat i och som handlar om just fördomar Filmen går att se här

Och det finns även hans självbiografi ”Alis historia” som Akram Monfared Arya har skriviit
**************************************************************************************