Om integration

foto: migrantsrights.org

Det är många som hittills har bidragit med sina historier till Dagens Invandrare, här en sammanfattning av vad vi tycker om integration.


Integration för mig är den tid det tar för en invandrare i ett land att känna sig som en del av det nya landet, utan att för den delen behöva radera sitt ursprung och sin kultur.” - Ann-Sofie Hörlin

När det gäller integration tycker jag att vi är på bra väg framåt, tack vare globalisering, internet, sociala medier och massmedierna. Men det är långt kvar till mål.” - Ali Sadeghian             

Jag har haft förmånen att jobba i flera internationella organisationer, där vi alla jobbat mot samma mål och inte funderat så mycket över nationalitet och ursprung. Om fler personer fick den möjligheten skulle integrationen i Sverige gå betydligt snabbare och enklare.” – Eva Jansén

”Man är integrerad när man bidrar till samhället och själv känner sig som en del av det.”Boriana Åberg.

”Integration skall ju inte bara handla om att du skall får komma från "dom" och bli en del av "oss" utan om att få betraktas som en enskild individ som har både rättigheter och skyldigheter” - Joachim Brink

”Integration för mig är då barnen till invandrande föräldrar blir svenskar, lär sig svenska utan brytning, lär sig simma på idrottslektionerna, får lov att tala svenska i sitt hem, förstår det svenska samhället och känner sig delaktiga i det.” – Maria lindelöw

Smälta in i det nya landet, men inte sudda ut sitt ursprung. Jag själv blev aldrig en fullblodad britt, men jag har blivit färgad av mina år där.” – Johanna Holmstedt

Att människor ska känna sig inkluderade i samhället och känna att de hör till och räknas som riktiga medborgare” – Malin Brink

”Integration handlar för mig inte om att glömma sitt ursprung utan om att välkomnas av samhället man lever i. För mig är t.ex. min kurdiska identitet väldigt viktigt inte minst för att min kultur, mitt språk och mina rättigheter förnekas eller förtrycks i Turkiet, Iran, Irak och Syrien. Men för den delen är jag inte mindre svensk. För mig betyder integration att ge och ta!” - Sirwan Dabagh

För mig innebär integration en vilja och motivation att förstå och ta till sig den nya kulturen. Utan att tappa bort sig själv och den man är.” - Ellinor Pettersson

Den är ömsesidig. Vi utlänningar gör allra våra försök att bli integrerade. Det jag menar är att även svenskar måste ta steget för att bryta den långa segregationens mur som ligger mellan oss och hindrar att VI och DE kan komma närmare varandra.” - Akram Monfared Arya

” Integration är inte enbart samhällets ansvar. Det är också upp till var och en att kunna integrera sig i landet/samhället man lever i. Givetvis ska man ha viss kunskap om landets kultur – det är mycket viktigt. Och självklart ska man kunna utveckla sin kompetens för att förbättra framtida möjligheter!” - Ehud (Udi) Tzvieli

Integration är ett stort projekt. Det börjar med att visa att alla människor har samma värde för samhället och alla får vara med och påverka för att leva tillsammans.” – Anne Martena

”Integration är att skapa mångfaldens möten, där var och en får vara som den vill, så länge man bejakar det demokratiska samhällets värderingar. Det är att vara självförsörjande, men också en engagerad medborgare i övrigt.” - Urban Laurin

”Integration handlar för mig om ömsesidig respekt, men också en kombination av tydlighet och flexibilitet. Jag kan jämföra det med när man kommer ny till ett arbete eller flyttar in i en ny bostad. Jag får fortfarande vara jag, men får samtidigt anpassa mig på ett positivt sätt efter rådande kultur och regler. Inte minst för min egen trygghet och eget välbefinnande.” – Maria Jonsson Escobar

”När man får folk att trivas i sin egen kropp och har förmågan att anpassa sig utan att man tar bort för mycket av sig själv. Det blir naturligt.” – Cia Barwén

”För mig är integration egentligen inte enbart invandrarintegration utan också könsintegration, åldersintegration och inte minst socioekonomisk integration. Lösningen är att skapa tillfällen till positiva möten; vi har alla ett ansvar oavsett om vi spelar fotboll, jobbar i kommunen eller driver golfbana” – Håkan Rasmusson

”Integration innebär att jag är en del av samhället. Att jag bidrar med någonting och drar mitt strå till stacken. Att integrera mig innebär inte att jag ger upp min egen kultur för den svenska. Det innebär att jag har ett väl balanserat samspel mellan de två kulturen. Båda två formar mig och hjälper mig att samspela med andra. Integration innebär inte bara att jag ska anpassa mig till den nya svenska kulturen och samhället utan även att jag och min kultur blir respekterad och får lov att vara och finnas till utan att man försöker utplåna den.” – Madelayne

”Att vara integrerad för mig betyder att vara inkluderad på riktigt. Att folk inkluderar mig för att de tycker att jag passar in eller har kompetens och inte för att jag en etnisk bakgrund. Men att kunna vara inkluderad på riktigt kräver kunskap om sig själv, om det sociala språket i samhället och öppenhet för att ta obekväma steg.” - Mozhgan Zachrison

”Integration är för mig att vara den jag är och kunna samspela med andra i samma land vi råkar leva i. Integration är för mig ömsesidig respekt, att kunna integrera olikheterna i de gemensamma regler som finns i landet.” – Edith Escobar