En global ekonomi med globala människor

 

Det finns många bra idéer och förslag om hur vi hade kunnat hjälpa till för en bättre integration. Här skriver Christina Löwenström om hur viktigt det är att fråga människor vad de behöver för hjälp, men också viktig att vi frågar våra nya svenskar vad de kan göra för Sverige.

 


EN GLOBAL EKONOMI MED GLOBALA MÄNNISKOR
Nu när vi är inne i en global ekonomi med globala människor behöver vi i Sverige se människor från andra länder som en tillgång och inte som bara integrationsproblem. Vi ser alla nätverk som viktiga eller avgörande när det kommer till att söka jobb. Nätverk är lika viktiga när företag ska hitta nya marknader.
I Sverige finns ett outnyttjat nätverk bland utrikes födda. De har familjer och vänner som äger företag, verksamma inom statliga verksamheter i sina hemländer. De kan många gånger språk som vi inte ens kan läsa på högskolor i Sverige. Detta måste vi ta till vara på!
Med den höga arbetslösheten bland utrikes- och svenskfödda svenskar behövs alla verktyg för att skaffa fler arbetstillfällen.

Regeringen har därför startat projektet ”Kosmopolit” initierat av handels minister Eva Björling. Kosmopolit är ett nätverk som idag finns i 5 regioner i Sverige. Projektet går ut på att registrera och uppmuntra nätverks byggande mellan svenska företag och människor med rötter i andra länder och deras nätverk.
Det är viktigt att fråga människor vad de behöver för hjälp, men också viktig att vi frågar våra nya svenskar vad de kan göra för Sverige.

Detta är ett verktyg som arbetsförmedlingen skulle kunna använda sig mer av. De skulle kunna matcha företag och individer eller hjälpa företag som vill skapa nätverk i utvecklingsekonomier.
Invandring till vårt land har visat sig öka svensk export enligt en studie som publicerades i tidskriften Ekonomisk debatt (nr 7, november 2009). Studien visar till exempel att en ökning med antalet utlandsfödda med 12 000 människor ökade exporten med 7 miljarder kronor.

För att det här ska fungera bör t.ex. våra banker arbeta mer aktivt med att vara partners med dessa småföretag och ta fram fler produkter än bolån. Riskkapital, sätt att transportera pengar och betalningssätt i okonventionella marknader är många gånger svårt att hitta för dessa företag.
Den globala finankrisen som skördat många arbetstillfällen kan bara motverkas av att det skapas fler småföretag eller att man hjälper små och medelstora företag att hitta nya marknader. Alla behövs, och ser vi varandra som tillgångar kommer vi att lösa många problem som integration och arbetslöshet. Göteborg har en lång historia av handel med andra länder och har byggts upp inte bara av infödda svenskar utan av många andra. Låt oss fortsätta och uppmuntra denna tradition när Göteborg och Sverige ska byggas för framtiden.

Christina Löwenström
Moderat politiker och samhälls debattör