Fahd LuyombyaNamn: Fahd Luyombya
Ursprung: Föddes i Kampala Uganda.
Kom till Sverige: Kom till Sverige 1990 med mamma och syskon. Pappa flyttade hit 3 år tidigare för att kunna säkra att vi kom till Sverige säkert.

Sysselsättning/Yrke: Delägare i Stödtorget som är ett företag där vi jobbar med kvalificerat kontaktmanaskap och jobbcoacher. Vi vill kunna ge behandling på hemmaplan och målet är att få de att fungera socialt men även att komma in i samhället samt att få en sysselsättning. Målgruppen är ungdomar mellan 13-20.
Jobbar även som behandlingsassistent på ett HVB hemmet Granby Storgård för unga med problem som kriminalitet och missbruk. Målet är att ge dem verktyg att leva ett liv utan kriminalitet och missbruk. Målgruppen är unga vuxna mellan 18-25 år.


Jag är utbildad Socialpedagog/behandlingspedagog för ungdomar och är även involverad i projekt och evenemang kring ungdomar i området jag är uppväxt i.

Om min resa hit: Min resa hit minns jag inte så mycket. Det var en enkel resa eftersom pappa redan flyttat hit underlättade det för oss andra att åka till Sverige.

Om att vara invandrare: Det har satt sin prägel på mig under hela uppväxten. Både positivt och negativt. Negativt har varit att jag alltid känt mig annorlunda och känt pressen att prestera extra mycket för att passa in. Känslan att bli dömd utan att ens gett ett intryck finns kvar i bakhuvudet.

Positivt har varit för den fördelen att ha flera kulturer vilket även har gjort att jag lärt mig öppenhet och förståelse för andra invandrare, och viljan att integrera sig med alla och kunna se människan och inte utseendet.

Om fördomar: Mina fördomar har varit att jag måste prestera dubbelt för att passa in bland svenskar. Men det har inte alltid behövts.

Om svenska språket: För mig är språk ett viktigt verktyg i samhället. Att kunna kommunicera med andra är vad som hjälpt mig framåt i livet. Det svenska språket har blivit mitt modersmål som gör att jag tänker på svenska, pratar helst svenska.
Mina andra hemspråk är mitt inhemska från Uganda som jag fick med mig hemifrån men även engelska har varit ett stort verktyg för mig genom åren. För mig är det svenska språket nyckeln till att jag kommit långt i livet.

Om integration: Integration för mig är när man lär sig acceptera allas olikheter, ökar förståelsen för det främmande men även följer samhällets lagar och normer. Integration för mig är att man ser människan först. Att känna ett ”VI” och en gemenskap i samhället istället för ”VI” mot ”DOM”.

Om att känna sig svensk: Det är att jag stolt kan vara en del av samhället och kunna påverka samhället. Att respektera de lagar och normer som finns i samhället men även att kunna se alla människors värde.

Om traditioner: För mig är traditioner viktigt för att förstå historian bakom och varför man har traditioner. Men det är även viktigt att kunna lära sig av traditionerna och vara öppen för att göra om eller skapa nya traditioner.

Nyckel för att trivas det nya landet: Att våga ta för sig. Att inte vara rädd för att misslyckas och våga vara dig själv.