Vi som gillar invandrare - Urban Laurin

Namn: Urban Laurin
Sysselsättning: Egen företagare. Konsult om mat, måltid, turism samt mångfald och integration.
Ursprung: Hälsingland, Arbrå.

Om att känna en invandrare: Jag har arbetat tillsammans med invandrare i snart tio år. Det har givit mig ett nytt perspektiv på livet. Mångfaldens samhälle har så mycket att ge. Men tyvärr har vi alldeles för få mötesplatser där ”invandrare” och ”svenskar” kan mötas.

Om fördomar: Vi måste bli bättre på att låta värderingar mötas i en dialog. Det är oerhörda skillnader i värderingar, och en dålig insikt om det skapar fördomar. Den svenska traditionen sedan 70-talet att ta hand om invandrare eftersom det är synd om dem, är en av de stora orsakerna till de många fördomar som finns.


Om integration: Integration är att skapa mångfaldens möten, där var och en får vara som den vill, så länge man bejakar det demokratiska samhällets värderingar. Det är att vara självförsörjande, men också en engagerad medborgare i övrigt.

Om att vara svensk: Det fina med att vara svensk är vår tradition med ett öppet och demokratisk samhälle där alla har samma rätt, där jämställdhet är en central värdering. Och det är tragiskt att vi låtit rasister ta över svenskheten. Detta särskilt som att svensk historia sedan Vikingatiden präglas av inflytande från invandring. Det är också tragiskt att så många ”svenskar” skäms över att vara svensk.

Om traditioner: Måltiden är en så typisk svensk tradition. Våra ceremoniella måltider i anslutning till våra högtider är viktiga. Vi förenar måltiden med sång och dans. Även andra kulturer som nu finns i Sverige har viktiga ceremoniella måltider. De mötena kan bli starka och goda möten för att skapa förståelse.


Råd för att trivas det nya landet: Ställ krav. De flesta som kommer hit vill försörja sig själv och inte tas om hand. Nyföretagandet är mycket större bland invandrare. Visa tydligt viljan att klara sig själv. Inse att man kommit till ett land, med värderingar som är väldigt annorlunda.

Vad anser du som svensk kan hjälpa en invandrare att trivas här bättre: Skapa goda möten. Välkomna invandrarna till befintliga nätverk, exempelvis svenska föreningar, istället för att uppmuntra invandrade svenskar att bara bilda egna föreningar. Men egentligen är frågan felställd. Vi ska inte hjälpa invandrare. Vi ska välkomna dem som en resurs för hållbar tillväxt.

mer om Urban laurin gär att läsa här