Tere Walle


En liten kort berättelse från en som invandrar till Sverige

Jag kom till Sverige och fick asyl. Har fått tre barn och arbetat som läkare i 25 år.

Det var svårt i några år iom att koder där jag kommer ifrån är något olika.

Jag fick höra en lärare, när jag hade varit här i någon månad, att svenskar hade de blåaste ögon i världen...Jag har inte det men detta land har gett mig en utvidgad insikt om människor och dess möjligheter.

Jag har möt vänlighet och kärlek i vardan och i mitt arbete. Allt detta trots mina bruna ögon. Nu hör jag till två delar av det vi kallar för jorden dock utan gränser.
Tere Walle