Vi som gillar invandrare - Ellinor Pettersson

Namn: Ellinor Pettersson
Sysselsättning: Studie-och yrkesvägledare som arbetar med yrkessvenska
Ursprung: Sverige

Om att känna en invandrare: Jag har haft vänner som är invandrare och jag har inte alltid reflekterat så mycket kring att de är invandrare. Jag tror att när folk generellt talar om invandrare så blir det lätt så att man tänker att det är någon som är väldigt olik en själv. Vilket det inte alltid är.

Om fördomar: Alla människor har till viss del fördomar, redan när man ser en person och innan man ens hunnit prata med dem delar vi upp dem i fack. Det finns såklart ”farliga” fördomar och mindre farliga sådana. Är vi medvetna om att det är fördomar behöver det inte alltid bli så farligt. Ibland kan man också ha fel gällande sina förutfattade meningar och då blir jag alltid glad.

I mitt arbete med invandrare kan jag ibland tycka att könsrollerna är mer stereotypa i vissa kulturer. Det tas för självklart att kvinnan bara är hemma med barnen och det är inte självklart att alla kvinnor ska arbeta. Men så är det ju inte alltid naturligtvis. Sen har jag träffat fler invandrarmän, än svenska män, som vill jobba som sjuksköterskor.
Att ha så lite fördomar som möjligt gör att vi blir öppnare och inser att det inte alltid är som vi tror. Det vardagliga samtalet och att vi pratar en stund med grannen och bjuder grannen på en kopp kaffe tror jag kan överbrygga vissa fördomar.
Det är när vi lär känna någon lite bättre som vi börjar tycka om personen och förstår den bättre. En del invandrare brukar säga att vi svenskar inte är sociala. Men jo, jag känner vissa svenskar som är otroligt sociala. Jag tror att vi alla ska bjuda till lite mer i vardagen för att lära känna varandra.

Om integration: För mig innebär integration en vilja och motivation att förstå och ta till sig den nya kulturen. Utan att tappa bort sig själv och den man är.
Integration innebär att vara en del av samhället. För mig är språket nyckeln. Det vardagliga språket naturligtvis, men också så pass god svenska att man kan arbeta med det man önskar. Yrkessvenska är jätteviktigt, olika yrken innebär ju olika arbetsuppgifter i olika länder. Även om man inte alltid måste läsa om sin utbildning gäller det att knäcka koden och ta reda på vad som förväntas av mig-vad behöver jag för att arbeta i Sverige. Jag behöver kanske lära mig en massa nya yrkesord på svenska, sätta mig in i nya lagar och regler som gäller i Sverige för att nå målet.

Det är också viktigt att ha kunskap i hur du söker arbete. I Sverige handlar det om att ha ett bra CV och personligt brev. Och vad som är passande att säga på en arbetsintervju. I vissa länder ser det ut på ett helt annat sätt.

Om att vara svensk: Sverige är ett jämlikt land. Du har goda förutsättningar att påverka ditt liv, utbildning är möjligt oavsett bakgrund. Att vi lever i ett öppet samhälle.


Om traditioner: Traditioner är ett sätt att träffa vänner eller familj. Vi vet vem vi ska träffa och vad vi ska äta och att vi kommer ha roligt tillsammans. Mat är nästan alltid inblandat på något sätt. Även om jag tycker vi kunde skippa sillen… Allt annat omfamnar jag. Världen omkring oss förändras hela tiden, då behöver vi något att hålla fast vid. Traditioner är trygghet. Men kan också vara jobbigt för de som inte har någon att fira med.

Råd för att trivas i det nya landet: Ett tips är att gå med i någon förening och göra något du tycker är roligt. Du får träna svenskan och lär känna svenskar på ett naturligt sätt. Ta del av gratis föreläsningar på Stadsbiblioteket, läs mycket tidningar och böcker. Var inte rädd för att prata svenska, det gör inget att du inte talar perfekt.

lästips