Vi som gillar invandrare - Håkan Rasmusson


Så tycker Håkan Rasmusson om invandrare, integration och om att vara svensk

Namn: Håkan Rasmusson
Sysselsättning: Jordbrukare/Golfbaneägare

Ursprung: Sverige
Om att känna en invandrare: Känner många invandrare och de är som folk är mest.

Om fördomar: Det finns besvärliga människor, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat ställe, men de allra flesta är sjysta. Det viktiga är att vi inser att vi själva är både en del av problemet men också en stor del av lösningen.

Om integration: För mig är integration egentligen inte enbart invandrarintegration utan också könsintegration, åldersintegration och inte minst socioekonomisk integration. Lösningen är att skapa tillfällen till positiva möten; vi har alla ett ansvar oavsett om vi spelar fotboll, jobbar i kommunen eller driver golfbana.

Om att vara svensk: Man kan vara stolt över sin nationalitet utan att det innebär att man upplever sig själv förmer än andra, det är inte rasism att vara en stolt svensk. Lika viktigt för oss svenskar att ta emot invandrare är att invandrare också har ett öppet sinne. Jämför gärna med USA där även nya invandrare känner sig som amerikaner.

Råd för att trivas i det nya landet: Det är ingen annan som fixar det, viktigt att vi alla kommer ihåg att det är vi som är samhället.