Vi som gillar invandrare - Joachim Brink

Så tycker Joachim Brink om invandrare, integration och om att vara svensk.

Namn: Joachim Brink
Sysselsättning: Frilansskribent och -fotograf
Ursprug: Sverige

Om att känna en invandrare: Jag misstänker att umgänge ofta beror på omständigheter. Som barn hade jag ett stort antal vänner som var första eller andra generationens invandrare – i min närmaste bekantskapskrets fanns barn med rötter i Grekland, Iran, Turkiet och Gambia. Faktum var att frågor om etnicitet och kulturell bakgrund aldrig kom upp bland mina barndomsvänner förutom som ett rent konstaterande. Samtidigt så vet jag förstås inte hur de upplevde tillvaron.
 
Men ju äldre jag blev desto tydligare syntes uppdelningen mellan det som lite slarvigt benämns "etniska svenskar" och "invandrare". När jag till exempel läste på journalisthögskolan kom studenterna från mycket varierande bakgrunder, men de som hade sitt ursprung i andra länder kunde räknas på en hand.

Det är ganska tydligt att olika befolkningsgrupper sällan träffas naturligt eftersom man i många fall lever i helt olika världar. Vari detta beror kan man förstås spekulera i, men för mig är en god gissning att det är knutet till sådant som socialgrupp, personlig bakgrund, utbildning, språk med mera. Dessutom misstänker jag att det kan vara svårt att träffas på ett naturligt sätt när man – bara för att man betecknas som invandrare – bryter mot normen och upplevs som avvikande. Underförstådda normer betyder mer än många tror.

Om fördomar: Fördomar och förutfattade meningar finns överallt och fyller en viktig funktion för många människor. Det är ett behändigt sätt för att i den enskilda situationen inte behöva tänka efter. Fördomar fungerar dessutom ofta som självuppfyllande profetior. Att ha fördomar och förutfattade meningar om vissa grupper kan även stärka den egna identiteten eftersom människor "speglar" sig själva i andra. Genom att odla ett ”vi och dom”-perspektiv blir det enklare att säga: "sådan är inte jag".

Sedan skall man även komma ihåg att den här sortens resonemang finns hos alla grupper. Det är förstås lika farligt att, som invandrare, beteckna det svenska samhället som ett negativt "dom" som man absolut inte vill bli en del av.

Det är lätt att tro att fördomar enbart bottnar i bristande kunskap. Så är det förstås till viss del, men det handlar i lika stor utsträckning om att bekräfta bilden av dig själv. Det är därför som det kan vara mycket svårt att förändra förutfattade meningar: När du angriper en persons fördomar så attackerar du indirekt en del av det som definierar den andres personlighet. Detta är en viktig sak att komma ihåg när man pratar om integration och samtidigt svårt att tackla på ett enkelt sätt.

Om integration: Integration kan ju tolkas på flera sätt och det är svårt att säga vilket som är det bästa. För mig är en viktig, men ofta förbisedd, aspekt det som tas upp i den föregående frågan: att man med integration bör försöka undvika ett stelbent synsätt som enbart bygger på "vi och dom". Integration skall ju inte bara handla om att du skall får komma från "dom" och bli en del av "oss" utan om att få betraktas som en enskild individ som har både rättigheter och skyldigheter.

Dessutom skall man vara medveten om att det alltid finns en risk att ord som "invandrare" och "integration" förstärker bilden av människor med utländsk bakgrund som en problematisk grupp som inte är en del av samhället utan måste ”assimileras” för att fungera.

Om att vara svensk: Som svensk i Sverige så tänker man relativt sällan i termer som "svenskhet" av den enkla anledningen att man tillhör normen. Paradoxalt nog så är alltså tecknet på att man är svensk att man inte ständigt reflekterar sin nationella eller kulturella identitet. Detta innebär inte att man aldrig identifierar sig med svensk historia, svenska traditioner eller klassiska svenska värderingar. Det handlar snarare om att det redan från början är en självklarhet. Ungefär på samma sätt som de flesta heterosexuella personer (med några undantag, förstås) inte i varje vaket ögonblick måste identifiera sig som heterosexuella.

Om traditioner: Jag tror att de flesta tycker om traditioner – åtminstone sina egna. Jag tror dock inte att traditioner är en kärnfråga när det gäller integration. Nästan alla människor (oavsett bakgrund) har ändå sina egna tolkningar och varianter av de flesta traditioner och högtider. Anledningen till att man som invandrare inte kommer in i det svenska samhället har mer komplexa orsaker än att man inte firar midsommar eller jul.

Råd för att trivas det nya landet: Om man bara skall göra en sak, så är det att lära sig språket. Tyvärr får man nog räkna med att många människor tänker i termer som "vi och dom" och att inte kunna göra sig förstådd förstärker den uppdelningen mer än någonting annat.