Vi som gillar invandrare - Malin Brink

Så tycker Malin Brink om invandrare, integration och om att vara svensk.

 
Namn: Malin Brink
Sysselsättning: Arbetar med service och information på Göteborgs universitet
Ursprung: Sverige

Om att känna en invandrare: Jag uppskattar att ha människor omkring mig som inte kommer från samma bakgrund som jag själv och som har andra erfarenheter än jag har. Jag ser det som något positivt och lärorikt att ställas inför många olika slags personer från olika miljöer och delar av världen som kan utmana ens egna invanda uppfattningar om sig själv och andra.

Om fördomar: Alla människor har fördomar och förutfattade meningar om andra, och om sig själv. Det är svårt att komma ifrån. Jag tror att den viktigaste”medicinen” mot fördomar är att få kontakt med andra människor, till exempel de från andra länder, och inse att man i de flesta fall har mycket mer gemensamt än vad man tror.

Om integration: Att människor ska känna sig inkluderade i samhället och känna att de hör till och räknas som riktiga medborgare. Jag tycker det är hemskt när man skiljer på folk och folk. Bara för att man är invandrare betyder det till exempel inte att man ska ha högre krav på sig att ”sköta sig” än etniska svenskar för att accepteras. Naturligtvis vill vi helst att alla ska göra bra saker, men det blir tydligt rasistiskt när man tycker att de invandrare som sköter sig ska få stanna men inte de andra. Betyder det att man tycker att svenskar som missköter sig ska kastas ur landet också?

Rent praktiskt går vägen till integration för mig genom språket och möjligheten att få jobb. Sverige är uppenbarligen ganska dåligt på att ta tillvara på den enorma kompetens och erfarenhet som våra invandrare bidrar med. Det borde inte vara så svårt.
Om att vara svensk: När man tillhör ”normen” i befolkningen är ju ens nationalitet inte något man behöver fundera över särskilt mycket, och det blir därmed inte särskilt viktigt. Det jag ibland funderar över är hur lyckligt lottade de flesta som är födda i Sverige är i jämförelse med många andra. Vi har sluppit uppleva krig på många år, vi lever i en demokrati och har rätt att uttrycka oss och leva som vi vill. Det är fint!

Om traditioner: Jag tycker inte att traditioner är någonting som behöver ha med integration att göra. Det vill säga, man behöver inte nödvändigtvis dela traditioner för att känna samhörighet med varandra i samhället. Traditioner kan vara jättefina, men i diskussionen om integration och invandring används begreppet på ett förenklat och dumt sätt: exempelvis när rasister framställer det som att invandrare är ett hot mot det man ser som svenska traditioner, eller när man beskriver våld och förtryck inom invandrargrupper som traditioner. Alla har egna traditioner som betyder något särskilt för dem, låt det vara så enkelt.

Råd för att trivas det nya landet: Det är svårt att ge några råd, men att försöka lära sig språket känns som en viktig start.